Artikelen die ingaan op de brandveiligheid van zonnepark installaties zoals een zonnedak.

Berichten

Zonnepanelen op bedrijfspanden zijn veilig én goed te verzekeren

Bij eigenenergie.net krijgen we geregeld vragen over brandveiligheid en verzekerbaarheid van bedrijfspanden met zonnepanelen. U kent misschien verhalen die u onterecht laten denken dat zonnepanelen brandgevaarlijk zijn en daardoor niet te realiseren op het dak van uw bedrijfspand.

Waarom zonnepaneel-installaties in brand vliegen

De verhalen over brand door zonnepaneel-installaties zien wij ook geregeld voorbij komen, maar achteraf blijkt vaak dat het probleem kan worden achterhaald tot:

 • een defect in de omvormers;
 • het niet volledig aandraaien van de connectoren;
 • het onjuist aansluiten van de connectoren;
 • het toepassen van connectoren van verschillende merken (cross-mating);
 • een mismatch in panelen (hot-spots);
 • een beschadiging of onjuiste aanleg van bekabeling;

Verzeker uzelf er dus van dat u met een deugdelijke ontwerper, installateur en gecertificeerde materialen werkt voor uw zonnepanelen installatie en dan kunt u veel problemen voorkomen.

Verzekerbaarheid van een zonnedak op uw bedrijfspand

Met een gecertificeerde installatie en periodieke checks kunt u het risico op brand in de panelen, bekabeling of nevenapparatuur minimaliseren tot nihil. Laat uw verzekeraar zien dat u de risico’s minimaliseert en maak dat overzichtelijk voor hen. Dan is de kans groot dat zij als verzekeraar willen optreden.

Willen wij verzekeren? Ja. Want als verzekeraars gaan wij mee met nieuwe technologie – zoals zonnestroom. Het hoort er gewoon bij. Wij hebben daarbij wel een relatief eenvoudige mits: mits de panelen en de installatie voldoen aan de normen en de kwaliteitseisen die er zijn.

Gerard Kerkman, Verbond van Verzekeraars. Bron: Riskonet

Waar moeten u en uw installateur op letten?

Enkele zaken waar een verzekeraar bij het ontwerp en de realisatie van uw zonnedak op let:

 • Plaats het systeem in overeenstemming met NEN 7250: 2014/A1: 2015 en hoofdstuk 9 van de VdS 2234.
 • Oplevering en keuring van de installatie volgens de actuele en relevante normen zoals NEN 1010, hoofdstuk 712 en NEN-EN-IEC 62446 met thermografie (ook op connectoren). Hanteer een frequentie van minimaal eens per 5 jaar of vaker als de NEN 3140 dat verlangt.
 • Laat door een specialist een RI&E uitvoeren volgens de NPR 1014 voor bliksembeveiliging, overspanningsbeveiliging en vlamboogdetectie in het systeem en pas toe, waar nodig.
 • Laat de dakconstructie (opnieuw) doorrekenen, volgens de geldende NEN-EN 1990 en aanverwante normen en Nationale Bijlagen op permanente belasting, veranderlijke belasting en bijzondere belastinggevallen zoals winddruk, wateraccumulatie en sneeuwdruk. Een rapport moet worden overgelegd.
 • Plaats omvormers bij voorkeur buiten. Wanneer binnen geplaatst dan minimaal in een goed geventileerde, stofvrije ruimte (apart brandcompartiment) en voorzien van rookdetectie met doormelding.
 • Plaats omvormers tegen een onbrandbare wand en op meer dan twee meter onder brandbare dakisolatie of zorg er voor dat ze volledig brandwerend afgescheiden worden ten opzichte van het isolatiemateriaal.
 • Maak centrale noodafschakeling van de panelen mogelijk, liefst via een directe sturing vanuit brandmeld- of sprinkler-installatie en zorg voor een opvolging bij storingen.
 • Kies slecht brandbare bekabeling en bundel deze in goten die voldoende vrij blijven van het dak.
 • Maak duidelijke afspraken over aansprakelijkheden en toetreding van het dak of gebouw, wanneer het dak verhuurd wordt aan derden.
 • Betrek brandweer en verzekeraar(s) tijdig bij de ontwikkeling van het systeem.

Heldere communicatie, een deugdelijk ontwerp, en gecertificeerde panelen, connectoren & installatiewerk is de sleutel tot goedkeuring.

Heeft u vraagtekens over de brandveiligheid en verzekerbaarheid van zonnepanelen op uw bedrijfspand?

eigenenergie.net ontzorgt u. Wij adresseren de vraagstukken over brandveiligheid en zorgen er voor dat uw installatie goedgekeurd word bij de verzekeraar. Indien nodig helpen wij u bij het switchen van verzekeraar. We verwachten dat de branchevereniging Holland Solar ism de bond van verzekeraars spoedig met een standaard werkwijze komt. Hiermee hoeven we niet meer per project een individuele oplossing af te spreken.

brandveiligheid of verzekerbaarheids vraag?

 • We nemen binnen een werkdag contact met u op.